Kontakt

email: szkola.milford@gmail.com

Mobile/SMS: 07940 269 631

PREZES ZARZĄDU: Wojciech Machowski
Informacje: reprezentowanie Szkoły, zarządzanie Szkołą.

DYREKTOR: Zofia Łuklińska
szkola.milford@gmail.com
SMS: 07940 269 631
Informacje: zarządzanie Szkołą, zapisy uczniów, kadra pedagogiczna, sprawy edukacyjno-wychowawcze, opłaty szkolne, Child Protection Officer.

VICE DYREKTOR: Antonina Machowska
Informacje: poziom nauczania klasy maturalne, współpraca z PMS, sprawy bieżące Szkoły, Statut / Regulamin Szkoły, Fire Marshall, First Aid.

VICE DYREKTOR d/s administracyjnych: Renata Pater-Kozłowska
admin@polskaszkolasurrey.com
Informacje: sprawy administracyjne, dokumentacja.

SEKRETARZ: Ewa Jakubczyk

KSIĘGOWA: Małgorzata Wojtynka-Sims
Informacje: finanse Szkoły.

RADA RODZICÓW: Stefan Błaszczyk (przewodniczący)