Nauka w Polskiej Szkole Sobotniej Milford

  • Nauka w naszej szkole jest dobrowolna.
  • Szkoła utrzymuje się głównie ze składek rodziców.
  • Zajęcia szkolne zaczynają się o godz. 9.45, kończą o 13.00, z wyjątkiem grupy przedszkolnej, która ma zajęcia od godz. 10.00 do 13.00
  • Głównym przedmiotem nauczania jest język polski. Celem szkoły jest też nauczanie historii, oraz przekazywanie miłości i szacunku do Polski, języka polskiego i kultury polskiej.

Nauka odbywa się na różnych poziomach, począwszy od grup przedszkolnych, poprzez klasy młodsze, średnie oraz odpowiednio klasy małej (GCSE: General Certificate of Secondary Education) i dużej matury (AS i A2-Levels).

Egzaminy GCSE oraz A Level

Głównym elementem nauczania w klasach GCSE oraz A-Level jest przygotowanie starszych uczniów do egzaminów z języka polskiego, według angielskiego programu nauczania i regulaminu AQAa> (Examination Board).

Egzamin GCSE z języka polskiego jest równoważny w Anglii z odpowiednimi egzaminami zdawanymi przez uczniów z innych przedmiotów w szkołach angielskich na poziomie gimnazjalnym.

Egzamin A-Level z języka polskiego jest także równoważny z innymi egzaminami A-Level w szkołach angielskich i odpowiada poziomowi polskiej matury (z języka obcego).

Dla niektórych uczniów w Anglii, egzaminy A-Level są końcem edukacji i od uzyskanych na tych egzaminach ocen zależą w dużym stopniu perspektywy uzyskania pracy lub dostania się na wyższe studia.

Egzaminy GCSE oraz A-Level są przeprowadzane w odpowiednich szkołach angielskich do których uczęszczają nasi uczniowie, po indywidualnym zgłoszeniu się ucznia w Biurze Examination Officer swojej szkoły, najpóźniej do połowy lutego w danym roku lub wcześniej. Egzaminy odbywają się przeważnie w maju i czerwcu danego roku.

Szkoły angielskie mogą pobrać od ucznia opłatę za koszty przeprowadzenia egzaminu.

Nasza Szkoła Sobotnia nie ma statusu Centrum Egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminów, ponieważ wymaga to odpowiedniej rejestracji, związanej ze spełnieniem specjalnych warunków.

Uczniowie mają opcje zdawania egzaminu GCSE lub A-level w Centrum Egzaminacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej (PMS), mieszczącym się w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym, (POSK), Londyn, dzielnica Hammersmith.

Egzaminy w PMS są płatne.

Strona internetowa PMS podaje szczegółowe informacje dotyczące formalności zgłoszenia ucznia na egzamin oraz wysokość opłat za egzamin. Egzamin w PMS jest również przeprowadzany według procedury i wymagań AQA, oraz odbywa się w tym samym terminie, jak egzaminy z języka polskiego w szkołach angielskich.

Wyniki egzaminów, niezależnie od miejsca zdawania egzaminu, uczeń otrzymuje w swojej szkole, w danym centrum egzaminacyjnym lub pocztą:

  • A-level — przeważnie w drugim tygodniu sierpnia danego roku
  • GCSE — przeważnie w trzecim tygodniu sierpnia danego roku.